Bezoeker N°: 3457057
 

Software for fitters and manual workers

Kies uw taal
english français Nederlands
dinsdag 18 september 2018

ThermSoft NiewsNiews  
20/11/2016   UniTHERM – nieuwigheden :
Nieuwe norm: u hebt de mogelijkheid om te berekenen volgens de nieuwe norm NBN EN 12831. U kan ook een perimeter ingeven en de diepte van ingegraven vloeren en wanden. Infobox: een infobox( i) is zichtbaar per wandelement. Dit laat u toe om de berekening met de nieuwe norm in detail te kunnen volgen. Vloerverwarming: toevoeging van een minimaal te respecteren pasafstand bij automatische selectie. Divers: Windows 10, uitbreiding van oppervlakken met lokalen in de vorm van een U, update van het helpbestand, …
20/06/2016   UniFAC versie 2.7.25 :
- Facturatie:tekst 6 % is veranderd.Afdruk faktuur met overschrijving is mogelijk- Parameters voor betalingsherinnering: toevoegen‘Begindatum factuur aanmaak van aanmaningen’- Bestek: de referentie van een bestek wordt ook gecopieerd bij het copieren van een bestek. Mogelijkheid voor een aantal dat op leeg staat binnen een lijn- Artikelen: collage van tekst mogelijk in de infozone-Nieuwe upgrade installatie assistent voor windows 10- Diverse verbeteringen.
1/01/2016   UniFAC – nieuwigheden :
- Mogelijkheid om een document te koppelen in annex aan een faktuur - Nieuw onderhoudsattest van een warmtegenerator regio Brussel - Automatische toevoeging van een optionele lijn van verplaatsingskosten en prestaties ( beginwaarde en aantal uren) tijdens de aanmaak van een werkbon
5/01/2015   UniFAC – nieuwigheden :
- Module online kalender voor de planning van de interventies in de onderneming (grafische weergave) samen met een Office 365-abonnement - Elektronische facturatie in het UBL formaat en export van verkoopfacturen om ze later te importeren in een boekhoudprogramma - Afdrukken van een postadres boven een (optioneel) logo in de aanmaningen - Personalisatie van de voettekst op een werkbon, met een tekst die voor of na de standaard voettekst kan worden geplaatst
5/01/2015   UniTHERM – nieuwigheden :
- De compatibiliteit is uitgebreid naar een recente versie van Windows: Windows 8.1 - Uniformisering van de gebruikers interface - De gebruiker ‘administrator’ kan in het beheer van de gebruikers geconfigureerd worden om geen projecten meer te gebruiken - Coëfficiënten U: grafiek van de evolutie van de temperatuur en van de dampspanning ( methode van Glaser) - Diverse verbeteringen en correcties
27/01/2014   UniFAC – overzicht van de nieuwigheden :
- Nieuwe BTW wetgeving (tekst medecontractant,..) - Beheer van artikelen : aanmaak van een tekst artikel (type info) dat meerdere detail lijnen bevat. - Aanmaningen betaligen : aanmaningsbrieven op maat met afdruk en automatische opvolging. - Facturatie : groepering van meerdere werkfiches MET of ZONDER detaillijnen in eenzelfde factuur. - Werkfiche : tekst aanpasbaar in de voet van de pagina (vb. invoegen van verkoopsvoorwaarden) - Diversen : verwijdering van meerdere lijnen in een bestek met 1 muisklik, de naam van het af te drukken pdf bestand bevat de nr van het document… - In ontwikkeling : exportatie van de verkoopsfacturen naar alle boekhoudpakketten die de standaard U.B.L. 2.0 volgen
27/01/2014   UNITHERM – overzicht van de nieuwigheden :
- Ventilatie : nieuwe normen , en eenvoudige interface. Nieuw rapport ‘ventilatie per lokaal’. - Dimensies wanden : automatische aanpassingen op basis van de dimensis van het lokaal. - Diversen : bijkomende functionaliteiten in de boomsctructuur, tabpaginas in kleur, ingave van de naam bij importatie van een project, enz… - In ontwikkeling : grafische evolutie van het dauwpunt.
5/09/2012   Overzicht van de eerstvolgende UniTHERM ontwikkelingen :
- U privé : een project kan nu zijn eigen U-waarden bevatten. Deze U-waarden worden bewaard bij het project. - Extra verdere aanpassingen aan de Belgische norm - Rendement ventilatie type D - Windows 8 - compatibiliteit en 64 bit omgeving
5/09/2012   Overzicht van de eerstvolgende UniFAC ontwikkelingen :
- Beheer van tekst om in de documenten toe te voegen - Afdruk van bijlage - Veranderingen in de module beheer van onderhoudscontracten
5/09/2012   Nieuw in UniTHERM 2012 :
- Nieuwe beheer U-waarden - Afdrukken van warmtegeneratoren verdeling - Het is mogelijk om projecten op te zoeken op architect/studiebureau en installateur. - Vloerverwarming : de lengte van de nodige randisolatie wordt berekend - Radiatoren : prijzen zichtbaar of niet zichtbaar in de beheersschermen en nummering van radiatoren
5/09/2012   Nieuw in UniFAC 2012 :
- Meerdere werkfiches in een factuur - Opvolging van de betalingen en editie van de aanmaningen (brieven) - Nieuwe attest voor Brussel en Wallonië - Boekhoud verbinding en archivering van verkoopfacturen in pdf - aanpassingen voor cloud computing
1/12/2010   UniTHERM: Overzicht van de eerstvolgende ontwikkelingen :
- Overgang naar een nieuwe versie van programmeer omgeving en naar een andere database compatibel met de volgende Windows versies van. - Aanpassingen aan de normen voor de warmteverliesberekeningen - Importeren van projectgegevens - Nieuwe help, up-to-date - Diversen : aanpassingen voor vloerverwarming
1/12/2010   Nieuw in UniTHERM 2011 :
- Ventilatie type C en D - Vloerverwarming geïntegreerd - Wandelementen vervangen door andere wandelementen in slechts 2 muisklikken - Omschrijving van wandelementen zichtbaar in het overzicht van de wandelementen - Aanpassing aan de nieuwe norm NBN 62-002 - Assistentie bij het berekenen van ingewikkelde oppervlaktes - Export mogelijkheid van alle gegevens in één enkel bestand dat kan gebruikt worden om in volgende versies te importeren, kan eveneens gebruikt worden als backup bestand - Nieuwe installatie procedure voor Windows 7 - Diversen : rapportaanpassingen, …
1/12/2010   UniFAC: Overzicht van de eerstvolgende ontwikkelingen :
- Automatische afdruk van betalingsherinneringen met bijhorende niveaus - Verschillende werkfiches gefactureerd in 1 gezamenlijke factuur - Zowel het installatieprogramma als de upgrade zijn compatibel gemaakt met Windows 7 - Diversen : pagina kop & voetteksten groter maken, toevoegen van een beheer gekoppeld aan de installatie, firma-hoofding afwijkend in de werkfiche enz…
1/12/2010   Nieuw in UniFAC 2011 :
- De weergave van alle schermen is volledig herzien (kleuren, lijnen tabbladen, volgordes, ...) om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. - Klantenscherm : Een ‘+’ in de klantenlijn laat toe om rechtstreeks een factuur, offerte, interventie, ... aan te maken voor de klant. - Onmiddellijk zoeken op de klant in ieder scherm - Vlugger aanmaken van offertes, aanmaken van "INFO" lijnen - Facturen : Opzoeken op adres van uitvoering, attesten kunnen afdrukken, rechtstreekse weergave of het btw attest reeds ontvangen is en of de klant eigenaar is op basis van een factuur - Afdrukken van werkfiches : een enkele klik volstaat om tezelfdertijd het btw attest, de technische fiche of het onderhoudsattest af te drukken . - Mogelijkheid om zijn eigen klanten nummering in te stellen - Export mogelijkheid voorzien om facturen te kunnen exporteren naar een extern boekhoud-pakket - Diversen : zie de begeleidende brief bij de CD-ROM